تهران، میدان انقلاب، خ جمالزاده شمالی، ک بزمه، پ 19

خصوصیات یک سیستم حسابداری

بخش حسابداری و مالی از مهم ترین و حساس ترین بخش های یک مجموعه است. امروزه کارخانه های آرد برای تسریع کار حسابداران، کاهش خطا در ثبت اسناد حسابداری، تنظیم راحت گزارش های قانونی و تحلیل دقیق تر شرایط مالی کسب و کار نیازمند استفاده از سیستم حسابداری هستند.

انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب موضوع قابل توجهی برای کارخانه های آرد شده است.

نرم افزار حسابداری ابزاری برای حسابداران و مدیران می باشد. مدیران کارخانه های آرد تصمیمات خود را با توجه به اطلاعات و گزارشات به دست آمده توسط حسابداران و مدیران مالی خود اتخاذ می کنند که این اطلاعات از طریق نرم افزار های حسابدرای پردازش و تهیه می شوندو  در اختیار مدیران عامل قرار می گیرند . پس نرم افزار حسابداری باید نیاز واحد مالی را در کوتاه ترین زمان و مناسب ترین گزارشات پاسخگو باشد.

یکی از ویژگی های ضروری یک نرم افزار حسابداری هدایت و گزارش گیری از حجم انبوه داده های مالی است . نرم افزار حسابداری آردا با امکان ثبت عملیات اتوماتیک اسناد مالی، دوباره کاری و خطاهای کاربری را کاهش می دهد. مدیران مالی در سریع ترین زمان ممکن امکان گزارشگیری های متنوع را داشته باشند.

نظر خود را ارسال کنید