تهران، میدان انقلاب، خ جمالزاده شمالی، ک بزمه، پ 19

ثبت آزمایش های گندم، آب، آرد و سبوس

در سیستم آسیابانی آردا کلیه آزمایش ها براساس استانداردهای تعریف شده مربوط به حیطه کاری کارخانه آرد گنجانده شده است. می­توان این استانداردها را در بخش آزمایشگاه سیستم آسیابانی آردا ثبت و گزارشگیری نمود. این آزمایش ها شامل آزمایش گندم ورودی، آزمایش کلر آب، آزمایش گندم سروالس، آزمایش میکروبی آرد، آزمایش شیمیایی آرد، آزمایش کیفیت غنی سازی آرد، آزمایش شیمیایی سبوس می باشد. هر بخش از موارد ذکر شده در برگیرنده استاندارد مرتبط با آن بخش می­باشد.

مسؤل فنی آزمایشگاه پس از بررسی کیفیت براساس استانداردهای مذکور، اجازه ادامه روند کاری مربوطه را صادر می کند. در نهایت می­توان گزارش مدارک مورد نیاز را برای سازمان­ها و ارگان ­های مرتبط ارسال کرد.

نظر خود را ارسال کنید