تهران، میدان انقلاب، خ جمالزاده شمالی، ک بزمه، پ 19

ثبت نام دریافت کنندگان آرد، سبوس و استحصالات (محصولات جانبی)

کاربر سیستم آسیابانی می تواند در برگه­ های خروج، نام دریافت ­کنندگان، نوع محصول و تعداد دریافتی را مشخص کند. سپس لیست آن را دراختیار رانندگان قرار داده تا محصولات را به مشتریان تحویل دهد. همچنین در هنگام ثبت نام، امکان مشخص نمودن و اخذ کرایه حمل وجود دارد.

با ثبت نام دریافت کنندگان، امکان کنترل محصولات تحویلی با سامانه آرد یارانه ای، سامانه آرد سایر مصارف و سامانه سبوس وجود دارد. این امر موجب می گردد که سیستم آسیابانی کارخانه آرد بیش از سهمیه هر شخص محصول تحویل ندهد.

نظر خود را ارسال کنید