تهران، میدان انقلاب، خ جمالزاده شمالی، ک بزمه، پ 19

برگ های خروج آرد، سبوس نانوایان، سبوس دامداران و مرغداران و استحصالات (محصولات جانبی)

برگ خروج به منزله تکمیل عملیات فروش و حواله انبار خروج محصولات نظیر آرد، سبوس نانوایان (زیرچانه)، سبوس دامداران و مرغداران و استحصالات (محصولات جانبی) می باشد.

در سیستم کارخانه آرد (آسیابانی) برای هر فاکتور فروش امکان صدور یک یا چند برگ خروج وجود دارد. در هر برگ خروج مشخصات راننده، وسیله نقلیه و اطلاعات مربوط به قبض باسکول ثبت می گردد. قبل از صدور برگ خروج امکان چاپ مجوز بارگیری وجود دارد. راننده وسیله نقلیه طبق مجوز اقدام به بارگیری می نماید. می توان اسامی مشتریانی که باید محصولات به آنان تحویل داده شود در نرم افزار آرد (آسیابانی) ثبت نمود. همچنین امکان چاپ لیست اسامی مشتریان به همراه آدرس، شماره تلفن و نوع و تعداد محصولاتی که باید به آن ها تحویل داده شود، وجود دارد. این لیست را می توان در اختیار راننده قرار داد.

نظر خود را ارسال کنید