تهران، میدان انقلاب، خ جمالزاده شمالی، ک بزمه، پ 19

سامانه های آرد و سبوس بانک سپه

۳ سامانه آرد حواله ای (یارانه ای) و سبوس زیرچانه (ویزیتکا)، آرد سایر مصارف (آزاد صنف و صنعت) و سبوس دامداران و مرغداران وجود دارد. متقاضیان این محصولات کارخانجات آردسازی، براساس سهمیه خود درخواست خرید را در یکی از این سامانه های بانک سپه ثبت می نمایند.

در سیستم کارخانجات آردسازی آردا به طور خودکار اطلاعات هر سه سامانه خوانده شده و به نرم افزار آسیابانی آردا منتقل می گردند. سپس برای هریک از سهمیه ها امکان صدور فاکتور فروش آرد، سبوس و استحصالات (محصولات جانبی) وجود دارد.

در سیستم آسیابانی آردا امکان کنترل هر یک از سهمیه های بانک سپه با محصولات تحویل داده شده، وجود دارد. همچنین می توان خلاصه وضعیت هر یک از مشتریان را مشاهده نمود.

کارخانجات آردسازی می توانند از روی مانده سهمیه های تحویل داده نشده، برنامه ریزی تولید خود را انجام دهند. گزارش هایی جهت خرید روزانه سهمیه ها، محصولات تحویل داده شده و مانده محصولات از نرم افزار آردا قابل اخذ می باشد.

نظر خود را ارسال کنید