تهران، میدان انقلاب، خ جمالزاده شمالی، ک بزمه، پ 19

گندم تبدیلی

گندم تبدیلی، گندمی است که کشاورز جهت مصرف خود نگهداری می کند. سپس آن را به کارخانه آرد تحویل داده تا در قبال آن آرد و سبوس دریافت نماید. بابت عملیات تبدیل گندم به آرد و سبوس، دستمزد یا اجرت آسیابانی به کارخانه آرد پرداخت می کند.

در سیستم کارخانه آرد امکان ثبت این نوع گندم ها و مقادیر آرد و سبوسی که کارخانه باید به کشاورز بدهد، وجود دارد. کاربر می تواند گزارش های مربوطه را از سیستم آسیابانی آردا دریافت کند.

نظر خود را ارسال کنید