تهران، میدان انقلاب، خ جمالزاده شمالی، ک بزمه، پ 19

انبارداری گندم، محصولات و کیسه ها

سیتم آسیابانی آردا می­تواند به تنهایی هر سه انبار گندم، محصولات و کیسه ها را پاسخگو باشد.

در انبارداری گندم امکان ثبت محموله های دریافتی و ارسالی گندم وجود دارد. با ثبت اطلاعات حمل، قبض رسید و حواله انبار گندم صادر می شود.

در انبارداری محصولات، با ثبت فاکتور فروش و برگ خروج، قبض حواله انبار صادر می شود.

در انبارداری کیسه ها، اطلاعاتی از قبیل نام فروشنده، شماره و تاریخ رسید به انبار، نوع کیسه ها، نوع مصرف، نرخ خرید ثبت می گردد. همچنین در این قسمت امکان تسویه حساب با فروشنده وجود دارد. ظرفیت کیسه ها در این قسمت توسط کاربر تعیین می گردد.

نظر خود را ارسال کنید