تهران، میدان انقلاب، خ جمالزاده شمالی، ک بزمه، پ 19

حواله های گندم

در سیستم آسیابانی آردا امکان ثبت حواله ها یا مجوزهای گندم صادرشده وجود دارد. اطلاعات هر حواله شامل شماره و تاریخ حواله، عنوان صادر کننده، مقدار گندم داخلی و خارجی، نرخ و نوع گندم و … می باشد. همچنین در اطلاعات حواله امکان ثبت نوع و مصرف گندم و کرایه حمل وجود دارد. کارخانه هایی که مجوز ذخیره سازی گندم دارند، امکان ثبت حواله های ارسال گندم برای آن ها فراهم است. نوع حواله گندم می تواند به صورت دولتی، آزاد و بورس باشد. مصرف گندم برای خبازی و صنف و صنعت قابل ثبت است.

نظر خود را ارسال کنید