تهران، میدان انقلاب، خ جمالزاده شمالی، ک بزمه، پ 19

گزارش عملکرد کارخانه (فرم نمونه ۱۳)

جهت آگاهی از روند کار قبل از دهه ۸۰، گندم توسط سازمان غله به صورت امانی در اختیار کارخانه قرار داده می ­شد . در پروسه تبدیل آن به آرد، دستمزد آسیابانی از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دریافت می گردید. در طی این پروسه برای رسیدن به گندم مصرفی کارخانه الزام بر آن شد که از آرد تولیدی کارخانه به گندم مصرفی رسید.

بنابراین در طی مکانیزه کردن سیستم های ادارات بازرگانی توسط مهندسین برنامه نویسی لایک تک، فرمول ها و متغیرهایی طراحی شد که از آرد تولیدی به گندم مصرفی می‌توان دست یافت. در نتیجه این فرمول ها و محاسبات در سیستم آسیابانی مجموعه نرم افزاری آردا قرار داده شد که بر اساس آن کارخانه می ­تواند گزارش عملکرد ماهیانه خود را دریافت نماید.

این گزارش ( فرم نمونه ۱۳ ) وضعیت گندم، آرد، سبوس و محصولات جانبی با اطلاعاتی مانند مانده از دوره قبل و پایان دوره، ،مقدار تولید شده و فروش رفته به صورت ماهانه را به نمایش می گذارد.

نظر خود را ارسال کنید