تهران، میدان انقلاب، خ جمالزاده شمالی، ک بزمه، پ 19

سامانه یکپارچه مدیریت آرد کشور

سامانه یکپارچه مدیریت آرد کشور سامانه ای است که برای برخی از استان ها از آذر ۱۴۰۰ و برای کل کشور از دی ۱۴۰۰ جایگزین سامانه آرد یارانه ای و سامانه آرد سایر مصارف شده است. متقاضیان آرد خبازی، آرد صنف و صنعت و همچنین سبوس زیرچانه در این سامانه ثبت سفارش نموده و آرد مورد نظر خود را از کارخانجات آردسازی خریداری می کنند.

در نرم افزار آسیابانی آردا امکان انتقال اطلاعات این سامانه فراهم شده است. کل اطلاعات سهمیه های آرد به سیستم آسیابانی آردا منتقل و به صورت لحظه ای با فروش و تحویل آرد کنترل و مغایرت گیری می شوند. پس از تحویل سهمیه ها توسط کارخانه آرد به خریداران، مبالغ واریزی باید ظرف ۲۴ ساعت از حساب واسطه در بانک سپه به حساب اصلی انتقال یابد. در سیستم آسیابانی آردا امکان مغایرت گیری اطلاعات سامانه یکپارچه با اطلاعات بانک سپه وجود دارد تا در صورت عدم انتقال مبالغ واریزی، گزارش مغایرت ها را اعلام نماید.

در بخش سامانه یکپارچه سیستم آسیابانی آردا امکان گزارشگیری های متنوع وجود دارد. این گزارشات شامل گزارش های خلاصه، تفصیلی، واریزی ها و مانده تحویلی محصولات می گردد. در گزارش مانده تحویلی محصولات، مدیریت کارخانه آرد می تواند در هر لحظه به تفکیک نوع محصولات کنترل نماید که به چه میزان از سهمیه ها تحویل داده شده و چه میزان از سهمیه ها باقی مانده است.

همچنین در گزارش تفصیلی می توان کل سهمیه های خریداری شده توسط یک شخص و فاکتورهای فروش و برگ خروج هایی که برای آن شخص صادر شده است را گزارشگیری نمود. در گزارش خلاصه به صورت گروهی می توان به تفکیک افراد، سهمیه هایی که خریداری، تحویل و مانده است را از سیستم اخذ کرد.

نظر خود را ارسال کنید